foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Technikum
Technik logistyk (specjalnosc wojskowa)
Technik logistyk
Technik fotografii i multimediow
Technik żywienia i usług gastronomicznych
(dietetyka)
Branżowa Szkoła I stopnia
Klasa wielozawodowa
(kucharz, sprzedawca, cukiernik, piekarz, przetwórca mięsa i inne)

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

w Rydułtowach

Terminy egzminów poprawkowych w siepniu 2022r:

1. Dla maturzystów porawkowy egzamin maturalny:

23.08.2022r. godz. 9.00

2. Dla uczniów klas 1-3 technikum i szkoły branżowej:

23.08.2022r. - matematyka - godz. 9.00

23.08.2022r. - chemia - godz. 11.00

23.08.2022r. - jęz. niemiecki - godz. 12.00

24.08.2022r.- podstawy handlu, bezpieczeństwo i higiena pracy,kompetencje emocjonalne

                      i społeczne - ( godz. podana po ustaleniu)

25.08. 2022r. - jęz. polski - godz. 9.00

25.08.2022r. - organizacja prac magazynowych - godz. 12.00

5 lipca br. o godz. 8.30 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Wskazówki do logowania i adres strony zamieszczone są na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie.

Zapraszamy po odbiór świadectw w szkole 5 lipca od godz. 12.00. 

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej na poziomie podstawowym, mają prawo do  przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym.

Egzamin odbędzie się 23 sierpnia 2022r. (wtorek), o godz. 9.00.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7), najpóźniej do 12 lipca br. ( tj. w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników).

Informacje i załącznik 7 dostępne są na stronie OKE w Jaworznie:

https://oke.jaworzno.pl/www3/2022/06/23/egzamin-maturalny-wyniki-egzaminu-maturalnego-2022/

 

Przypominamy o II terminie próby sprawności fizycznej do oddziału przygotowania wojskowego, wyznaczonym na 27 czerwca o godz. 10.00 dla kandydatów, którzy  zgłosili swą nieobecność z przyczyn niezależnych w I terminie. Próba odbędzie się w sali gimnastycznej ZSP  w Rydułtowach. Obowiązuje obuwie i strój sportowy, oswiadczenie/zgoda rodziców na przystąpienie do próby i legitymacja szkolna.

Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach na uroczyste wręczenie świadectw i spotkania z wychowawcami:

- na godz. 9.00 - uczniów klas szkoły branżowej

- na godz. 10.00 - uczniów klas technikum

Spotykamy się w sali gimnastycznej. 

Dyrekcja

Informacja dla uczniów/absolwentów dotycząca terminu, czasu trwania oraz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec - lipiec  2022 r.

Wykaz przyborów pomocniczych

W  sekretariacie uczniowskim można odebrać dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. W celu odbioru należy mieć ze sobą dowód osobisty.

W związku z ostatnią decyzją MON o utworzeniu w naszej szkole oddziału przygotowania wojskowego w roku szkolnym 2022/2023 informujemy, że rekrutacja do tego oddziału (klasa 1Ta/2 w naborze elektronicznym) będzie obejmowała różnież obowiązkowy test sprawności fizycznej.

Wniosek kandydata  musi być złożony do 30.05.2022, do godziny 15.00.

 

Testy próby sprawności fizycznej kandydatów do klasy mundurowej

Oddziału Przygotowania Wojskowego

13 czerwca 2022r. godz.15.00

1. Test sprawności fizycznej przeprowadza się w sali gimnastycznej.

2. Test sprawności fizycznej kandydat wykonuje w stroju i obuwiu sportowym, niedopuszczalne jest noszenie podczas testu biżuterii lub innych przedmiotów o ostrych krawędziach mogących spowodować uszkodzenie ciała kandydata.

3. Rozpoczęcie testu sprawności fizycznej poprzedza rozgrzewka.

Czytaj więcej: Testy próby sprawności fizycznej  kandydatów do Oddziału Przygotowania Wojskowego

Po raz kolejny mamy przyjemność zaprosić wszystkie dziewczyny - uczennice szkół ponadpodstawowych do udziału w eliminacjach konkursu Miss Reneta. 

Miejsce i data wyboru finalistek: 

niedziela, 12.06.2022 od godz.11.00

Hotel Rudolf, Havířov-Město, 

Ważne by każda kandydatka zalogowała się na stronie https://www.missreneta.cz/application.php

Przeczytajcie informację dotyczącą spotkania w Havirovie:
 https://www.missreneta.cz/12.06.2022_Havirov-propozice_ke_castingu_MR22.docx

O wszystkim co związane z konkursem można przeczytać na stronie
http://missreneta.cz

Filmy z lat ubiegłych znajdziecie TUTAJ.

   21 grudnia po raz kolejny sprawiliśmy ogromną radość dzieciom i ich opiekunom z Zakładu Leczniczo - Opiekuńczego „Betlejem” w Jastrzębiu – Zdroju. Przekazane zostały dary zakupione ze środków pieniężnych zebranych przed świętami w szkole.

   W imieniu dzieci, siostry Kingi (Dyrektor zakładu), opiekunów oraz własnym składam serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy z wielkim sercem włączyli się w zbiórkę: uczniom, nauczycielom, rodzicom i opiekunom.

Serdecznie dziękuję za zaangażowanie, za każdy poniesiony trud i wszelkie dobro. 
Wyrazem podziękowania niech będą uśmiechnięte i zadowolone buzie dzieci, korzystające z naszej pomocy. Siostry prowadzące ośrodek swoją wdzięczność wyrażają poprzez dar comiesięcznej Mszy św. i pamięć w modlitwie w intencjach przyjaciół i dobrodziejów. Myślę, że radość jakiej doświadczyliśmy pomagając bezinteresownie innym, potrzebującym, ubogaciła nas jako ludzi.

  Mam nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym, w grudniu nie tylko odwiedzimy po raz kolejny „Betlejem”, ale może już następnym razem sami darczyńcy będą mogli osobiście spotkać się z podopiecznymi ośrodka.

Iwona Wrożyna​

betlejem_2021_1.jpg
betlejem 2021 2 betlejem 2021 3 
betlejem 2021 4 betlejem 2021 5

W ramach rządowego programu na lata 2020-2024 „AKTYWNA TABLICA” na potrzeby Branżowej Szkoły I stopnia zakupiono pomoce dydaktyczne w związku z realizacją zadania pn: „Zakup wraz z dostawą 6 SZTUK laptopów w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 „Aktywna tablica” na potrzeby Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach”.

Aktywna Tablica - strona Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim

aktywna tablica 2021 1
aktywna tablica 2021 2
aktywna tablica 2021 3

Przypominamy, że zdający zgłaszają się na egzamin punktualnie z dowodem tożsamości i długopisem z czarnym tuszem oraz dozwolonymi przyborami.

Do sal egzaminacyjnych nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi Covid-19 na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - sesja zimowa 2022

Czytaj więcej: Wytyczne Covid-19 na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Informacja dla uczniów/absolwentów dotycząca terminu, czasu trwania oraz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń - luty 2022 r.

UWAGA:

Zdający powinni stawić się przed salą egzaminacyjną 30 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu oraz posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem.

 

Termin egzaminu

Kwalifikacja / zawód

Godzina rozpoczęcia egzaminu/sala

Czas trwania egzaminu

Materiały i przybory pomocnicze, które powinien posiadać zdający

ETAP PISEMNY

 

Etap Pisemny/

11.01.2022r.

AU.22 Obsługa magazynów / technik logistyk

AU.23 Rejestracja, obróbka
i publikacja obrazu / technik fotografii i multimediów

TG.07 Sporządzanie potraw i napojów / technik żywienia i usług gastronomicznych

TG.07 Sporządzanie potraw i napojów / kucharz

MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi / ślusarz

10.00

sala nr 21

60 minut

długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do
zaznaczania rozwiązań, zdający może mieć kalkulator prosty*

Etap Pisemny/

11.01.2022r.

TG.16 Organizacja żywienia
i usług gastronomicznych / technik żywienia i usług gastronomicznych

12.00

sala nr 26

60 minut

długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do
zaznaczania rozwiązań, zdający może mieć kalkulator prosty*

Etap Pisemny/

11.01.2022r.

AU.32 Organizacja transportu/ technik logistyk

AU.28 Realizacja projektów multimedialnych / technik fotografii i multimediów

12.00

sala nr 21

60 minut

długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do
zaznaczania rozwiązań, zdający może mieć kalkulator prosty*

Etap Pisemny/

11.01.2022r.

SPL.01 Obsługa magazynów / technik logistyk

9.00

sala nr 33

60 minut

długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do
zaznaczania rozwiązań, zdający może mieć kalkulator prosty*

 

Etap Pisemny/

11.01.2022r.

SPL.01 Obsługa magazynów / technik logistyk

11.30

sala nr 33

60 minut

długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do
zaznaczania rozwiązań, zdający może mieć kalkulator prosty*

Etap Pisemny/

11.01.2022r.

SPL.01 Obsługa magazynów / technik logistyk

14.30

sala nr 33

60 minut

długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do
zaznaczania rozwiązań, zdający może mieć kalkulator prosty*

ETAP PRAKTYCZNY

Etap Praktyczny/ 10.01.2022r.

AU.22 Obsługa magazynów / technik logistyk

SPL.01 Obsługa magazynów / technik logistyk

9.00

sala nr 26

120 minut

długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)oraz własne przybory: kalkulator prosty*, ołówek, gumkę, linijkę, temperówkę

Etap Praktyczny/ 10.01.2022r.

SPL.01 Obsługa magazynów / technik logistyk

9.00

sala nr 8

120 minut

długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)oraz własne przybory: kalkulator prosty*, ołówek, gumkę, linijkę, temperówkę

Etap Praktyczny/ 10.01.2022r.

TG.16 Organizacja żywienia
i usług gastronomicznych / technik żywienia i usług gastronomicznych

13.00

sala nr 21

150 minut

długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)oraz własne przybory: kalkulator prosty*, ołówek, gumkę, linijkę, temperówkę

Etap Praktyczny/ 10.01.2022r.

AU.32 Organizacja transportu / technik logistyk

13.00

sala nr 8

120 minut

długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)oraz własne przybory: kalkulator prosty*, ołówek, gumkę, linijkę, temperówkę

Etap Praktyczny/ 18.01.2022r.

AU.28 Realizacja projektów multimedialnych/ technik fotografii i multimediów

9.00

sala nr 33

180 minut

długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)

Etap Praktyczny/ 3.02.2022r.

TG.07 – Sporządzanie potraw i napojów / technik żywienia i usług gastronomicznych

8.00

sala nr 20

120 minut

długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)

 * Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb. 

Kierownik Szkolenia Praktycznego
Małgorzata Warzecha-Staniczek

Copyright © 2022 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.