foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Technikum
Technik logistyk (specjalnosc wojskowa)
Technik logistyk
Technik fotografii i multimediow
Technik żywienia i usług gastronomicznych
(dietetyka)
Branżowa Szkoła I stopnia
Klasa wielozawodowa
(kucharz, sprzedawca, cukiernik, piekarz, przetwórca mięsa i inne)

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

w Rydułtowach

FE WER UE EFS COLOR 01 01

Projekt „Europejski start w zawodową przyszłość” będzie realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w okresie od 18 października 2018r do 17 października 2019r.

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Maksymalna przyznana kwota dofinansowania dla projektu wynosi 269 322,76PLN.
Projekt obejmuje 12 miesięcy, w trakcie których 32 uczniów naszej szkoły odbędzie 2 tygodniowe staże będące częścią miesięcznych praktyk zawodowych.
Językiem roboczym wszystkich działań będzie język angielski.

Staże są skierowane do uczniów klas trzecich technikum. Regulamin rekrutacji zostanie ogłoszony 18 października 2018.

Planowane terminy i miejsca praktyk:
31.03.2019 – 13.04.2019, Rimini we Włoszech, 8 uczniów w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, 8 uczniów w zawodzie fototechnik, dwóch opiekunów
• 2.06.2019-15.06.2019, Dublin, 16 uczniów w zawodzie technik logistyk, dwóch opiekunów

Przygotowanie przed praktykami obejmuje:
• 16h – język zawodowy angielski
• 20h – język włoski, poziom podstawowy (zajęcia wyłącznie dla grupy realizującej staż we Włoszech)
• 4h – warsztaty zawodowe w języku angielskim
• 6h – zajęcia z pedagogiem na temat radzenia sobie ze stresem w nowym otoczeniu, samooceny i autoprezentacji, tolerancji i akceptacji wobec ludzi, kultur i religii
• 6h – zajęcia kulturowe.

Koordynator projektu: Małgorzata Warzecha-Staniczek

Copyright © 2022 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.