foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Technikum
Technik logistyk (specjalnosc wojskowa)
Technik logistyk
Technik fotografii i multimediow
Technik żywienia i usług gastronomicznych
(dietetyka)
Branżowa Szkoła I stopnia
Klasa wielozawodowa
(kucharz, sprzedawca, cukiernik, piekarz, przetwórca mięsa i inne)

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

w Rydułtowach

FE WER UE EFS COLOR 01 01

Projekt jest realizowany ze środków EFS, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

Maksymalna przyznana kwota dofinansowania dla projektu wynosi 123 456 Euro, co w przeliczeniu wynosi 522 910,23 PLN.
Projekt obejmuje 24 miesiące, w trakcie których 64 uczniów naszej szkoły odbędzie 2 tygodniowe staże będące częścią miesięcznych praktyk zawodowych.
Językiem roboczym wszystkich działań będzie język angielski.

Planowane terminy i miejsca praktyk:
• 4.06.2017 – 17.06.2017, Rimini we Włoszech, 6 technik handlowiec, 10 technik żywienia i usług gastronomicznych, dwóch opiekunów
• 7.05.2017-20.05.2017, Londyn, 16 fototechników, dwóch opiekunów
• 11.03. 2018 – 23.03.2018, Sofia, 8 fototechników, 8 technik żywienia i usług gastronomicznych, dwóch opiekunów
• 13.05.2018- 26.05.2018, Sofia, 16 technik logistyk, dwóch opiekunów

Przygotowanie przed praktykami obejmuje:
• 16h – język zawodowy angielski
• 20h – język włoski, poziom podstawowy (zajęcia wyłącznie dla grupy realizującej staż we Włoszech)
• 4h – warsztaty zawodowe w języku angielskim
• 6h – zajęcia z pedagogiem na temat radzenia sobie ze stresem w nowym otoczeniu, samooceny i autoprezentacji, tolerancji i akceptacji wobec ludzi, kultur i religii
• 6h – zajęcia kulturowe.

Copyright © 2022 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.