foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Technikum
Technik logistyk (SPECJALNOŚĆ WOJSKOWA)
Technik fotografii i multimediow
Technik żywienia i usług gastronomicznych
(DIETETYKA)
Branżowa Szkoła I stopnia
Klasa wielozawodowa
(kucharz, sprzedawca, cukiernik, piekarz, przetwórca mięsa i inne)

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

w Rydułtowach

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje
w zawodzie w roku szkolnym 2021/2022

Zawód

Model egzaminu

Oznaczenie kwalifikacji

Klasa

Termin egzaminu

Część pisemna

Część praktyczna

Technik
żywienia i usług gastronomicznych

343404

w

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

3Tb

3td

2-7 czerwca 2022

1-19 czerwca 2022

d

TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

4Tb

11 stycznia 2022

10 stycznia 2022

Technik fotografii i multimediów

343105

dk

AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

3Te

2-7 czerwca 2022

9-11 czerwca 2022

dk

AU.28 Realizacja projektów multimedialnych

4Tb

11 stycznia 2022

17-19 stycznia 2022

Technik logistyk

333107

d

SPL.01 Obsługa magazynów

3Tc

3Td

11-15 stycznia 2022

10 stycznia 2022

d

SPL.01 Obsługa magazynów

3Ta

2-7 czerwca 2022

1 czerwca 2022

d

AU.32 Organizacja transportu

4Ta

11 stycznia 2022

10 stycznia 2022

Sprzedawca

522301

w

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

3a

3b

2-7 czerwca 2022

1-19 czerwca 2022

Kucharz

512001

w

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

3b

2-7 czerwca 2022

1-19 czerwca 2022

 

Mechanik pojazdów samochodowych 723103

w

MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

3a

2-7 czerwca 2022

1-19 czerwca 2022

Ślusarz

722204

w

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

3b

2-7 czerwca 2022

3-19 czerwca 2022

Przetwórca mięsa 751108

 

w

Kwalifikacja SPC.04. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

3b

2-7 czerwca 2022

1-19 czerwca 2022

 

Termin składania deklaracji na sesję styczeń-luty 2022 to:

10 września 2021r. – dla egzaminów w formule 2012
(kwalifikacje jednoliterowe, np.: A.20, A.25, A.30, A.31, A.32, T.15)

15 września 2021r. – dla egzaminów w formule 2017
(kwalifikacje dwuliterowe, np. TG.16, AU.20, AU.22, AU.28, AU.32, itd.)

15 września 2021r. – dla egzaminów w formule 2019
(kwalifikacje trzyliterowe, np. SPL.01, itd.)

 

 

Termin składania deklaracji na sesję czerwiec-lipiec 2022 to:

20 lutego 2022r. – dla egzaminów w formule 2012
(kwalifikacje jednoliterowe, np.: A.20, A.25, A.30, A.31, A.32, T.15)
oraz 7 kwietnia 2022r. w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń-luty 2022

7 lutego 2022r. – dla egzaminów w formule 2017
(kwalifikacje dwuliterowe, np. TG.16, AU.28, AU.22, itd.)
oraz 7 kwietnia 2022r. w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń-luty 2022

7 lutego 2022r. – dla egzaminów w formule 2019
(kwalifikacje trzyliterowe, np. SPL.01, HGT.02, AUD.02, itd.)

 

O dokładnym terminie egzaminu zawodowego w części pisemnej i praktycznej uczniowie zostaną poinformowani nie później niż na miesiąc przed terminem tego egzaminu.

 

Małgorzata Warzecha - Staniczek - kierownik szkolenia praktycznego

 

Copyright © 2021 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.