foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Technikum
Technik logistyk (specjalnosc wojskowa)
Technik logistyk
Technik fotografii i multimediow
Technik żywienia i usług gastronomicznych
(dietetyka)
Branżowa Szkoła I stopnia
Klasa wielozawodowa
(kucharz, sprzedawca, cukiernik, piekarz, przetwórca mięsa i inne)

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

w Rydułtowach

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

w roku szkolnym 2021/2022

Dla uczniów technikum - 7 dni, dla uczniów szkoły branżowej - 6 dni, którymi są:

10 stycznia 2022 r.
11 stycznia 2022 r.
4 maja 2022 r.
5 maja 2022 r.
6 maja 2022 r.
2 czerwca 2022 r.
3 czerwca 2022 r. ( z wyjątkiem uczniów szkoły branżowej )

Podstawa prawna: art.5 ust.1 Rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) w sprawie organizacji roku szkolnego.

Copyright © 2022 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.