foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Technikum
Technik logistyk (specjalnosc wojskowa)
Technik logistyk
Technik fotografii i multimediow
Technik żywienia i usług gastronomicznych
(dietetyka)
Branżowa Szkoła I stopnia
Klasa wielozawodowa
(kucharz, sprzedawca, cukiernik, piekarz, przetwórca mięsa i inne)

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

w Rydułtowach

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

w roku szkolnym 2022/2023

Dla uczniów technikum i szkoły branżowej - 10 dni, którymi są:

09.01.2023r.

10.01.2023r.

02.05.2023r.

04.05.2023r.

05.05.2023r.

08.05.2023r.

09.05.2023r.

01.06.2023r.

02.06.2023r.

05.06.2023r.

Podstawa prawna:

§ 5.ust.1, pkt. 3, ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z 2019 r. poz. 318 i 1093 oraz z 2022 r. poz. 1810)

Copyright © 2022 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.