foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Technikum
Technik logistyk (specjalnosc wojskowa)
Technik logistyk
Technik fotografii i multimediow
Technik żywienia i usług gastronomicznych
(dietetyka)
Branżowa Szkoła I stopnia
Klasa wielozawodowa
(kucharz, sprzedawca, cukiernik, piekarz, przetwórca mięsa i inne)

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

w RydułtowachGastronomia

Zapraszamy na stronę klas gastronomicznych

Czytaj więcej

Fotografia

Zapraszamy na stronę fototechników

Czytaj więcej

Logistyka

Zapraszamy na stronę logistyków

Czytaj więcej

Szkoła branżowa

Zapraszamy na stronę uczniów klas branżowych

Czytaj więcej

Przypominamy, że zdający zgłaszają się na egzamin punktualnie z dowodem tożsamości i długopisem z czarnym tuszem oraz dozwolonymi przyborami.

Do sal egzaminacyjnych nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi Covid-19 na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - sesja zimowa 2022

 1. Na egzamin zawodowy może przyjść wyłącznie zdający bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.

 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, gdy został na niego nałożony obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.

 3. Czekając na wejście do szkoły oraz na terenie szkoły należy zachowywać dystans oraz obowiązuje zakrywanie ust i nosa, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego  o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości ( konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5 metrowego odstępu).

 1. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu.

 2. W trakcie egzaminu każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych.

 3. Zdający nie może pożyczać przyborów od innych zdających.

 4. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.

 5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.

 6. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń tj. zachowanie dystansu 1,5m, okna w pomieszczeniu powinny być otwarte, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne.

 7. Przybory na egzamin przynosimy zgodnie z wykazem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły.

 8. Klasy 4 Ta i 4 Tb wchodzą do szkoły wejściem głównym.

 9. Klasy 3 Tc i 3Td (grupa logistyk) wchodzą do szkoły wejściem obok sali gimnastycznej.

 10. Szatnie:

klasa 4Ta sala 22

klasa 4Tb sala 18

klasa 3 Tc sala 19

klasa 3 Td (grupa logistyk) sala 25

Copyright © 2022 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.